LOGO :: Strona gwna


O FIRMIENASI KLIENCINAPISALI O NASPRACAKONTAKTDLA AKCJONARIUSZY
O firmie

Firma CATERMED Sp. z o. o. rozpoczęła działalność w marcu 2001 roku - oferując profesjonalne usługi w zakresie żywienia. Catermed działa na obszarach całej Polski i prowadzi następującą działalność:
  • Produkcja całodziennych posiłków dla pacjentów i personelu jednostek służby zdrowia i placówek oświatowych.
  • Kompleksowa obsługa żywienia - prowadzenie restauracji, bufetów oraz stołówek pracowniczych w Zespołach Ochrony Zdrowia.
  • Catering koncesyjny - organizowanie przyjęć okolicznościowych, bankietów, konferencji, zamówień dla firm i osób prywatnych.
Podstawowa działalność firmy, czyli świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów związana jest z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry żywieniowej.
Sporządzanie posiłków wymaga zaplanowania szczegółowych jadłospisów według diet stosowanych w danym szpitalu zgodnie z zasadami dietetyki.
Aby sprostać wymaganiom swoich klientów i profesjonalnie wykonywać usługi pracownicy firmy CATERMED:
  • Planują szczegółowe jadłospisy zgodnie z normami Instytutu żywności i żywienia
  • Czuwają nad prawidłowym wykonaniem produkcji
  • Nadzorują całość wykonywanej pracy przez kierowników oddziałów
  • Ciągle urozmaicają menu dostosowując je do potrzeb klienta
  • Zapewniają profesjonalną obsługę uroczystości
Dodatkowym bardzo istotnym warunkiem w prowadzeniu firmy jest wdrożenie systemu HACCP (ustawa z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. Nr 63 poz.634z późniejszymi zmianami). Przepisy w zakresie wprowadzenia zasad systemu HACCP oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością sprawują organy Inspekcji Sanitarnej.


NASZE REFERENCJE:Created by: NSS Internet