LOGO :: Strona gwna


O FIRMIENASI KLIENCINAPISALI O NASPRACAKONTAKTDLA AKCJONARIUSZY
System HACCP

W myśl surowych i rygorystycznych przepisów, jakie narzuciła nam Unia Europejska firma sukcesywnie wdraża system zapewnienia najwyższej jakości produktów jakim jest HACCP.

System ten został opracowany na przełomie lat 60 i 70 w USA. W roku 1975 został oficjalnie zaaprobowany przez Światową Organizację Zdrowia - WHO. W 1987r. Komitet ds. Higieny Żywności FAO/WHO wydał zalecenie stosowania systemu HACCP w przemyśle spożywczym. W 1993 roku system ten został oficjalnie przyjęty przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) FAO/WHO.
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System), jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. System HACCP ma charakter prewencyjny, czyli gwarantuje dobrą jakość zdrowotną żywności.
Ponieważ system ten należy wdrażać w każdej firmie, która wytwarza i obraca żywnością, każdy nowo otwierany obiekt firmy natychmiast jest wyposażany w niezbędne procedury i księgę jakości. Dbamy, aby stale unowocześniać i modernizować kuchnie i obiekty gastronomiczne. Dzięki szkoleniom, kursom oraz fachowej literaturze personel zatrudniony w naszej firmie jest świadomy zagrożeń jakie istnieją podczas wytwarzania produktu i wie, że dzięki zapewnienia swoim produktom najwyższej jakości jesteśmy w stanie konkurować z innymi firmami.
Kontrola jakości rozpoczyna się już na etapie doboru dostawców. Dbamy aby posiadali oni, niezbędne dokumenty i atesty, świadczące o odpowiednim wytworzeniu ich surowców.
Nasi pracownicy dbają o właściwie warunki przechowywania żywności, co jest bardzo istotnym elementem całego łańcucha technologicznego. Kontrolujemy procesy obróbki wstępnej i cieplnej półproduktów, dbamy o odpowiednią temperaturę oraz walory smakowe i estetyczne wyrobów finalnych.

Wiemy, że nie istnieje dobry produkt bez odpowiedniego przygotowania i zaangażowania personelu, i że bardzo istotna jest nie ilość lecz jakość wyrobów.


Created by: NSS Internet