LOGO :: Strona gwna


O FIRMIENASI KLIENCINAPISALI O NASPRACAKONTAKTE-MAIL


Catering kontraktowy

Szpitale, Ośrodki Rehabilitacyjne

W szpitalach żywimy pacjentów od początku działalności naszej firmy czyli od roku 2001.
Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia pozwala na zachowanie korzystnego stanu zdrowia i jest traktowane jako integralna część procesu terapeutycznego, współdecydująca o efektywności leczenia i szybkości powrotu do zdrowia. Sporządzając posiłki przestrzegamy zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej, przepisów sanitarnych i BHP. Dbając o wysoką jakość produkowanej żywności nasze kuchnie są wyposażone w urządzenia mechaniczne i sprzęt zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Kładziemy duży nacisk na zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, który zapewnia fachowe realizowanie usług.

Szkoły, przedszkola

Racjonalne żywienie dzieci jest jednym z ważnych czynników środowiskowych sprzyjających zachowaniu korzystnego stanu zdrowia i samopoczucia, a u dzieci i młodzieży warunkującym ich prawidłowy rozwój. Dlatego też szczególną uwagę przykładamy do prawidłowego układania jadłospisów i doboru produktów, aby sprostać współczesnym wymaganiom dietetyki zgodnych z zasadami Instytutu Żywności i Żywienia. Przy żywieniu wszystkich grup dzieci i młodzieży mamy stale na uwadze wyrabianie prawidłowych przyzwyczajeń żywieniowych.

Sanatoria

W sanatoriach obsługujemy pacjentów szpitali bezpośrednio po hospitalizacji , a także chorych kierowanych przez opiekę zdrowotną otwartą. Odpowiednie żywienie ma na celu wyrównanie niedoborów pokarmowych na skutek przebycia chorób wyniszczających, oraz zwiększenie odporności organizmu i przywrócenie sił.

Domy Pomocy Społecznej

Żywiąc pensjonariuszy Ośrodków Pomocy Społecznej dbamy o to, aby dostarczana żywność spełniała wszystkie zalecane normy, a jednocześnie była estetyczna pod względem barwy, smaku oraz zapachu, czyli spełniała podstawowe wymagania oceny sensorycznej potraw. Osoby korzystające z wyżywienia w tych placówkach to w przeważającej części osoby starsze dlatego kładziemy duży nacisk na to, aby potrawy miały tradycyjny, domowy smak.


Created by: NSS Internet